B2B

Volba školního batohu

Správná volba školního batohu má pozitivní vliv na zdravý vývoj dítěte a minimalizuje negativní dopady spojené s nošením batohu.


Batoh však musí splňovat zásadní konstrukční kriteria respektující dětskou anatomii a správnou ergonomii.

JAK PŮSOBÍ TĚŽKÝ BATOH NA DĚTSKOU POSTAVU Z KRÁTKODOBÉHO HLEDISKA


Pro lepší pochopení souvislostí, dopadů a následků, přepočtěme průměrnou hmotnost školního batohu na průměrnou hmotnost školáka v první třídě a zjistíme, že dospělý muž průměrné váhy by měl nosit batoh o hmotnosti 16 kg a žena batoh o hmotnosti 12kg, aby zažívali podobné pocity jako školák. U školačky je tento poměr ještě horší.


Lidská páteř se skládá z 33 obratlů, mezi kterými leží meziobratlové ploténky. Ploténky jsou tvořené elastickou tkání, která slouží jako nárazníková zóna mezi dvěma sousedními obratli. Ležící člověk zatěžuje ploténky přibližně tlakem 25kg, stojící tlakem přibližně 100kg, sedící přibližně 140kg a předklánějící se člověk tlakem až 250kg!


! VYZKOUŠEJTE ! Zkuste si vzít batoh na záda o hmotnosti 16kg, respektive 12kg, správné konstrukce a nedostatečné konstrukce a noste ho chvíli správně se zapnutým bederním pásem a chvíli špatně bez bederního pásu tak, jak je vyobrazeno níže na demonstračním obrázku. Choďte, popoběhněte a skákejte s ním a zjistěte, co Váš školák zažívá sám. Zkuste, jak na Vás bude batoh působit uchycený pouze ramenními popruhy a poté s bederním popruhem, když do Vás nebo jen batohu někdo strčí lehce i více. Co se stane, když si budete zavazovat tkaničky u bot (děti při tom většinou nepoklekávají).


Níže je názorně vysvětleno, jaké možné problémy a nebezpečí souvisí s nošením těžkého, konstrukčně špatně zvoleného a nesprávně nošeného školního batohu.


PŘÍPAD 1
 • KONSTRUKČNĚ SPRÁVNĚ ZVOLENÝ BATOH
 • NOŠENÝ SPRÁVNĚ, ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ
 • SPRÁVNÁ KONSTRUKCE BATOHU PRO ZDRAVÁ ZÁDA
 • BATOH POSAZENÝ NA ZÁDECH NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ A SPRÁVNĚ NESENÝ
 • POSTOJ ZŮSTÁVÁ PŘIROZENĚ VZPŘÍMENÝ
 • 70% HMOTNOSTI BATOHU PŘENESENO NA BEDRA POMOCÍ BEDERNÍHO PÁSU
 • PÁTEŘ JE V OPTIMÁLNÍM A PŘIROZENÉM POSTAVENÍ

PŘÍPAD 2
 • KONSTRUKČNĚ NEVHODNÝ BATOH
 • ŠPATNĚ A NEZDRAVĚ NOŠENÝ
 • BATOH NEVHODNÉ KONSTRUKCE
 • ŠPATNĚ POSAZENÝ BATOH NA ZÁDECH A NESPRÁVNĚ NOŠENÝ
 • NEPŘIROZENĚ PŘEDKLONĚNÝ POSTOJ VYVAŽUJÍCÍ HMOTNOST BATOHU
 • HMOTNOST BATOHU PŘENESENA POUZE NA RAMENNÍ POPRUHY, KTERÉ NÁSLEDNĚ PŘENÁŠÍ VEŠKEROU HMOTNOST NA RAMENA, TRUP A PÁTEŘ
 • PÁTEŘ MÁ SPLOŠTĚLOU BEDERNÍ LORDOSU, ZVĚTŠENOU HRUDNÍ KYFOSU A KRČNÍ LORDOSU
1
Protažení krku vpřed do nepřirozené polohy => může nastat namožení a bolest krčních svalů, zatuhnutí šíje, bolest hlavy, zvýšená únava, spasmus, nebo v krajním případě dokonce uskřípnutí nervů v oblasti krční páteře.
2
Předsunutí a sevření ramen k sobě => může nastat namožení trapézového a prsního svalu, ramen, zatuhnutí šíje, únava až křeče, nebo v krajním případě omezení proudění krve pokožkou a ovlivnění inervace přilehlých partií.
3
Zakulacení horní části zad => může nastat namožení a bolest prsního svalu a svalů hrudníku, zatuhnutí šíje, zvýšená únava až křeče, spasmus.
4
Zploštění zakřivení bederní lordosy => může způsobit bolestivost v bederní a střední části zad, neúměrné zatížení svalů, křeče nebo dokonce spasmus.
5
Postoj v předklonu způsobuje pozměněnou biomechaniku pohybů => může způsobit bolestivost a namožení v oblasti boků, pasu a kyčlí a zvýšenou únavu až křeče.
6
Postoj v předklonu způsobuje pozměněnou biomechaniku pohybů => může způsobit bolest kolenních kloubů a přilehlé oblasti.
7
Nestabilně uchycený batoh k tělu => může mít za následek ztrátu rovnováhy a následný pád s možností zranění.

CELKOVÉ DOPADY NOŠENÍ TĚŽKÉHO BATOHU NA DĚTSKOU POSTAVU


1 & 3 - OBLAST KRČNÍ PÁTEŘE A HORNÍ ČÁSTI ZAD

POSTOJ PŘÍPAD 2 - AKCE:

 • Těžký, špatně konstruovaný a nesprávně nošený batoh nutí školáka k předklonění postavy a zakulacení horní části ramen, což způsobuje předklonění hlavy a protažení krku dopředu do nepřirozené polohy. Tento postoj neúměrně zvyšuje zapojení hrudních svalů.

REAKCE:

 • Výsledkem pak může být namožení a bolest krčních svalů, trapézového svalu a ramen, zatuhnutí šíje, bolest hlavy, zvýšená únava, spasmus, nebo v krajním případě dokonce uskřípnutí nervů v oblasti krční páteře. Důsledkem dlouhodobějšího nezdravého nošení také může být položen základ ke kulatění zad, pozměnění pozice obratlů krční páteře a jiným deformitám s trvalými následky. Svaly a úpony budou mít za těchto podmínek problém držet tělo ve vzpřímené poloze.

2 - OBLAST RAMEN

POSTOJ PŘÍPAD 2 - AKCE:

 • Ramena nejsou primárně vyvinuta k nošení těžkých předmětů. Zavěsí-li si školák těžký batoh na ramena, nastane nepřirozený tlak v kloubech, svaly a úpony této oblasti se nepřirozeně napnou, což pozmění přirozenou biomechaniku a způsobí nadměrný nápor na tyto partie. Ramena mají tendenci se tlačit dopředu a k sobě.

REAKCE:

 • Výsledkem pak může být v této oblasti bolestivost, únava až křeče. Může také dojít k deformování přirozeného postoje. Nadměrný tlak na některé partie může negativně ovlivňovat inervaci a prokrvování přilehlých partií.

ZAJÍMAVOST

Studie Asymmetric Loads and Pain Associated With Backpack Carrying by Childern (H.G.Chambers, A.R. Hargens, University of California, San Diego, USA) prokázala, že batoh nesený ve spuštěné pozici (Případ 2) působí v oblasti ramen až o 57% větším zatížením než tentýž batoh nesený v horní pozici (Případ 1) bez použití bederního pásu. Avšak i batoh nesený v horní pozici bez bederního pásu vyvolá na patřičné partie tlak přibližně 2,5x větší, než je hraniční tlak pro omezení proudění krve pokožkou. Jaké jsou dopady nošení batohu pouze přes jedno rameno není třeba ani popisovat. Z výsledku studie prokazatelně vyplývá, že správně konstrukčně zvolený a nesený batoh v Pozici 1 jednoznačně minimalizuje diskutované potenciální negativní dopady na školáka.

4 - OBLAST BEDER

POSTOJ PŘÍPAD 2 - AKCE:

 • Změna vzpřímeného postoje do předklonu s těžkým batohem na zádech dle řady studií způsobuje zploštění zakřivení bederní lordosy, neúměrně zvyšuje zapojené břišních, bederních a zádových svalů.

REAKCE:

 • Kompenzační nepřirozený postoj v předklonu může způsobit bolestivost v bederní a střední části zad, neúměrné zatížení svalů, křeče nebo dokonce spasmus. Nepřirozené zakřivení páteře v bedrech spojené s nošením těžkého batohu na zádech může negativně působit na vývoj meziobratlových plotének a obratlů a může dát základ k různým deformitám i trvalého charakteru.

ZAJÍMAVOST

Výše citovaná studie H.G.Chamberse a A.R. Hargense také prokázala, že při nošení batohu praváky, při váze batohu o hmotnosti 20% hmotnosti školáka, je pravé rameno zatěžováno přibližně o 66% více než rameno levé a dokonce až o 113% více při váze batohu o hmotnosti 10% hmotnosti školáka. Nerovnoměrné zatěžování ramen, respektive kompenzace tohoto nerovnoměrného zatížení, může mít za následek v dlouhodobějším horizontu přispění k vzniku skoliózy.

5 - OBLAST BOKŮ, PASU A KYČLÍ

POSTOJ PŘÍPAD 2 - AKCE:

 • Změna vzpřímeného postoje do vynuceného předklonu způsobuje pozměněnou biomechaniku pohybů, v tomto případě především chůze a běhu.

REAKCE:

 • Nesprávné držení těla v předklonu z důvodu kompenzace váhy těžkého batohu na zádech může způsobit bolestivost a namožení v oblasti boků, pasu a kyčlí a zvýšenou únavu až křeče.

6 - OBLAST BOKŮ, PASU A KYČLÍ

POSTOJ PŘÍPAD 2 - AKCE:

 • Změna vzpřímeného postoje do vynuceného předklonu způsobuje pozměněnou biomechaniku pohybů, v tomto případě především chůze a běhu.

REAKCE:

 • Změna postoje do předklonu mění způsob chůze a může způsobit bolest kolenních kloubů a přilehlé oblasti.

7 - STABILITA BATOHU NA ZÁDECH

POSTOJ PŘÍPAD 2 - AKCE:

 • Batoh je spojen se školákem pouze pomocí ramenních popruhů, což může způsobovat při pohybu nestabilní systém, volně reagující na vnější impulsy. Princip akce a reakce je plně aplikován.

REAKCE:

 • Batoh fixovaný k postavě pouze pomocí ramenních popruhů nezajišťuje dostatečnou stabilitu batohu na zádech a může být při určitém pohybu pohybu velice labilní. Kinetická energie batohu při náhlé změně pohybu školáka způsobuje rázy, které působí na školákovu stabilitu, což může mít za následek ztrátu rovnováhy a následný pád s možností zranění.

Ne každý si uvědomuje, že ramena u člověka z evolučního hlediska nikdy nebyla přizpůsobena k nošení těžkých břemen a nejsou na to tedy primárně uzpůsobena a vyvinuta. U školáků je třeba také vzít v potaz, že jejich kostra a tělo nejsou ještě zcela vyvinuty a proto negativní dopady spojené s nošením těžkých břemen mohou mít daleko vážnější důsledky, než u dospělých.

 

Společnost CDI.CZ, s.r.o. žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu a reklamy. Reklamní soubory cookie třetích stran používáme k tomu, abychom Vám mohli nabízet přizpůsobenou reklamu. Další informace nebo doplnění nastavení získáte kliknutím na tlačítko „Více informací“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů?

Více informací